ул. Алберт Ајнштајн бр. 8 лок. 2
1000 Скопје
+389 (0)2 3225 167
+389 (0)76 361 654
info@server.com.mkРЕГИСТРАЦИЈА,
ОБНОВА, ТРАНСФЕР НА
 
ДОМЕНИ

НАРАЧАЈТЕ ДОМЕН ДЕНЕСКА

Немате хостинг? Нарачајте при процесот на регистрација на доменот!


ЦЕНОВНИЦИ ЗА
ДОМЕНИ

Национални домени - карактеристики и цени

Типови домениТраењеРегистрацијаОбноваТрансфер со обнова
.mk1 година840460460
.com.mk1 година840460460
.org.mk1 година840460460
.edu.mk1 година840460460
.inf.mk1 година840460460
.мкд1 година840460460
Цените за националните домени се изразени во денари со вкалкулиран 18% ДДВ, за временски период од 1 (една) година. Сите национални домени можат да се регистрираат или обноват за период од 1 до 10 години. Освен годишните трошоци за регистрација, обнова или трансфер со обнова на домен, не постојат други трошоци.

Генерички домени - карактеристики и цени

Типови домениТраењеРегистрацијаОбноваТрансфер со обнова
.com1 година690690690
.net1 година690690690
.org1 година690690690
.eu1 година690690690
.de1 година740740740
Цените за генеричките домени се изразени во денари со вкалкулиран 18% ДДВ за временски период од 1 (една) година. Цените за националните домени се изразени во денари со пресметан 18% ДДВ, за временски период од 1 (една) година. Во зависност од домените, истите можат да се регистрираат или обноват за период од 1 до 10 години. Освен годишните трошоци за регистрација, обнова или трансфер со обнова на домен, не постојат други трошоци.

АЛСА НЕТ дооел (SERVER.COM.MK) е официјален регистрар на МАРнет

MARnet-logo
Од 01.04.2014 година МАРнет нема да врши регистрација на домени, освен за домените со фиксен дел gov.mk согласно Правилникот за организацијата и управувањето со врвниот македонски .МК домен.

Тарифник за дејства и услуги поврзани со mk домени.

Одлука за организација на сите активности кои се вршат во врска со домените.

Формулар за .mk домен.