ул. Алберт Ајнштајн бр. 8 лок. 2
1000 Скопје
+389 (0)2 3225 167
+389 (0)76 361 654
info@server.com.mkРЕГИСТРАЦИЈА,
ОБНОВА, ТРАНСФЕР НА
 
ДОМЕНИ

НАРАЧАЈТЕ ДОМЕН ДЕНЕСКА

Немате хостинг? Нарачајте при процесот на регистрација на доменот!


ЦЕНОВНИЦИ ЗА
ДОМЕНИ

Национални домени - карактеристики и цени

Типови домениТраењеРегистрацијаОбноваТрансфер со обнова
.mk1 година840460460
.com.mk1 година840460460
.org.mk1 година840460460
.edu.mk1 година840460460
.inf.mk1 година840460460
.мкд1 година840460460
Цените за националните домени се изразени во денари со вкалкулиран 18% ДДВ, за временски период од 1 (една) година. Сите национални домени можат да се регистрираат или обноват за период од 1 до 10 години. Освен годишните трошоци за регистрација, обнова или трансфер со обнова на домен, не постојат други трошоци.

Генерички домени - карактеристики и цени

Типови домениТраењеРегистрацијаОбноваТрансфер со обнова
.com1 година790790790
.net1 година890890890
.org1 година890890890
.eu1 година690690690
.de1 година740740740
Цените за генеричките домени се изразени во денари со вкалкулиран 18% ДДВ за временски период од 1 (една) година. Цените за националните домени се изразени во денари со пресметан 18% ДДВ, за временски период од 1 (една) година. Во зависност од домените, истите можат да се регистрираат или обноват за период од 1 до 10 години. Освен годишните трошоци за регистрација, обнова или трансфер со обнова на домен, не постојат други трошоци.

Како до трансфер на домен во нашиот регистрар?

ЕПП код

Обезбедете го ЕПП кодот (код за трансфер) од моменталниот регистрар.

Нарачка

Нарачајте на нашата страна трансфер на домен.

Уплата

Направете уплата за трансфер на домен со која ќе добиете и обнова за една или повеќе години.

Трансфер

По евидентирана уплата веднаш пристапуваме кон трансфер на доменот во нашиот регистрар и обнова за една или повеќе години во зависност од нарачката.

АЛСА НЕТ дооел (SERVER.COM.MK) е официјален регистрар на МАРнет

MARnet-logo
Од 01.04.2014 година МАРнет нема да врши регистрација на домени, освен за домените со фиксен дел gov.mk согласно Правилникот за организацијата и управувањето со врвниот македонски .МК домен.

Тарифник за дејства и услуги поврзани со mk домени.

Одлука за организација на сите активности кои се вршат во врска со домените.

Формулар за .mk домен.

Form for registration or change details for .mk domain