ул. Алберт Ајнштајн бр. 8 лок. 2
1000 Скопје
+389 (0)2 3225 167
+389 (0)76 361 654
info@server.com.mk

Tag: domain


Сите нови регистранти во нашиот регистрар можат да прават инстант измена на именските опслужувачи.
Деталите за најава на порталот се добиваат на електронската адреса при активирање на услугата.


Почитувани клиенти,

во завршна фаза е подготовката на порталот за менаџирање со домени. Очекувајте наскоро да се појави врска (link) на страната за домени.