ул. Алберт Ајнштајн бр. 8 лок. 2
1000 Скопје
+389 (0)2 3225 167
+389 (0)76 361 654
info@server.com.mk

Tag: домен


Сите нови регистранти во нашиот регистрар можат да прават инстант измена на именските опслужувачи.
Деталите за најава на порталот се добиваат на електронската адреса при активирање на услугата.


Почитувани клиенти,

во завршна фаза е подготовката на порталот за менаџирање со домени. Очекувајте наскоро да се појави врска (link) на страната за домени.