ул. Алберт Ајнштајн бр. 8 лок. 2
1000 Скопје
+389 (0)2 3225 167
+389 (0)76 361 654
info@server.com.mk

Tag: домени


Сите нови регистранти во нашиот регистрар можат да прават инстант измена на именските опслужувачи.
Деталите за најава на порталот се добиваат на електронската адреса при активирање на услугата.