ул. Алберт Ајнштајн бр. 8 лок. 2
1000 Скопје
+389 (0)2 3225 167
+389 (0)76 361 654
info@server.com.mkSSL сертификати


SSL сертификати за сите потреби


GeoTrust QuickSSL Premium

4.590 денари/годишно

 • Green Address Bar
 • SAN Support
 • Vulnerability Assessment
 • Seal-in-Search
 • Site Seal: Dynamic
 • Wildcard
 • Server Licensing: Unlimited
 • Malware Scan

GeoTrust True BusinessID

5.690 денари/годишно

 • Green Address Bar
 • SAN Support
 • Vulnerability Assessment
 • Seal-in-Search
 • Site Seal: Dynamic
 • Wildcard
 • Server Licensing: Unlimited
 • Malware Scan

GeoTrust True BusinessID with EV

13.490 денари/годишно

 • Green Address Bar
 • SAN Support
 • Vulnerability Assessment
 • Seal-in-Search
 • Site Seal: Dynamic
 • Wildcard
 • Server Licensing: Unlimited
 • Malware Scan

Symantec Secure Site

25.190 денари/годишно

 • Green Address Bar
 • SAN Support
 • Vulnerability Assessment
 • Seal-in-Search
 • Site Seal: Dynamic
 • Wildcard
 • Server Licensing: Unlimited
 • Malware Scan

Symantec Secure Site Pro

58.290 ден./годишно

 • Green Address Bar
 • SAN Support
 • Vulnerability Assessment
 • Seal-in-Search
 • Site Seal: Dynamic
 • Wildcard
 • Server Licensing: Unlimited
 • Malware Scan

Symantec Secure Site Pro with EV

61.790 ден./годишно

 • Green Address Bar
 • SAN Support
 • Vulnerability Assessment
 • Seal-in-Search
 • Site Seal: Dynamic
 • Wildcard
 • Server Licensing: Unlimited
 • Malware Scan

Thawte SSL123

5.190 денари/годишно

 • Green Address Bar
 • SAN Support
 • Vulnerability Assessment
 • Seal-in-Search
 • Site Seal: Dynamic
 • Wildcard
 • Server Licensing: Unlimited
 • Malware Scan

Thawte SSL Web Server

4.690 ден./годишно

 • Green Address Bar
 • SAN Support
 • Vulnerability Assessment
 • Seal-in-Search
 • Site Seal: Dynamic
 • Wildcard
 • Server Licensing: Unlimited
 • Malware Scan

Thawte SSL Web Server with EV

12.490 ден./годишно

 • Green Address Bar
 • SAN Support
 • Vulnerability Assessment
 • Seal-in-Search
 • Site Seal: Dynamic
 • Wildcard
 • Server Licensing: Unlimited
 • Malware Scan

RapidSSL Certificate

990 денари/годишно

 • Green Address Bar
 • SAN Support
 • Vulnerability Assessment
 • Seal-in-Search
 • Site Seal: Static
 • Wildcard
 • Server Licensing: Unlimited
 • Malware Scan

PositiveSSL (DV)

690 денари/годишно

 • Green Address Bar
 • SAN Support
 • Vulnerability Assessment
 • Seal-in-Search
 • Site Seal: Static
 • Wildcard
 • Server Licensing: Unlimited
 • Malware Scan

Comodo SSL Certificate (DV)

3.790 ден./годишно

 • Green Address Bar
 • SAN Support
 • Vulnerability Assessment
 • Seal-in-Search
 • Site Seal: Dynamic
 • Wildcard
 • Server Licensing: Unlimited
 • Malware Scan

Comodo EV SSL

13.490 ден./годишно

 • Green Address Bar
 • SAN Support
 • Vulnerability Assessment
 • Seal-in-Search
 • Site Seal: Dynamic
 • Wildcard
 • Server Licensing: Unlimited
 • Malware Scan

Certum Commercial SSL

890 денари/годишно

 • Green Address Bar
 • SAN Support
 • Vulnerability Assessment
 • Seal-in-Search
 • Site Seal: Dynamic
 • Wildcard
 • Server Licensing: Unlimited
 • Malware Scan

Certum Trusted SSL

4.690 денари/годишно

 • Green Address Bar
 • SAN Support
 • Vulnerability Assessment
 • Seal-in-Search
 • Site Seal: Dynamic
 • Wildcard
 • Server Licensing: Unlimited
 • Malware Scan

Certum Basic ID

590 денари/годишно

 • Green Address Bar
 • SAN Support
 • Vulnerability Assessment
 • Seal-in-Search
 • Site Seal: Dynamic
 • Wildcard
 • Server Licensing: Unlimited
 • Malware Scan

Цените се изразени во денари со вкалкулиран 18% ДДВ.


НАЈДОБРИОТ ВЕБ ХОСТ СО НАЈДОБРАТА ПОДДРШКА

Брз, безбеден, сигурен хост кој расте со вашите и потребите на вашиот бизнис.Сервиси Вклучени во сите пакети


Наскоро

Наскоро


Наскоро

Наскоро


Наскоро

Наскоро


Наскоро

Наскоро


Наскоро

Наскоро


Наскоро

Наскоро
Техничка Спецификација


Наскоро

Наскоро


Наскоро

Наскоро


Наскоро

Наскоро

Наскоро

Наскоро


Наскоро

Наскоро


Наскоро

Наскоро

Наскоро

Наскоро


Наскоро

Наскоро


Наскоро

Наскоро