ул. Алберт Ајнштајн бр. 8 лок. 2
1000 Скопје
+389 (0)2 3225 167
+389 (0)76 361 654
info@server.com.mkLinux хостирање


Пакети за хостирање за сите потреби


Пакет SPLUN 1

990 денари /годишно

 • 2 GB Диск простор
 • 300 GB мес. трансфер
 • Хост за 1 домен
 • Неограничено електронски адреси
 • FTP пристап
 • cPanel
 • Softaculous 365 скрипти
 • Бесплатен SSL сертификат

Пакет SPLUN 2

1990 денари /годишно

 • 5 GB Диск простор
 • 300 GB мес. трансфер
 • Хост за 5 домени
 • Неограничено електронски адреси
 • FTP пристап
 • cPanel
 • Softaculous 365 скрипти
 • Бесплатен SSL сертификат

Пакет SPLUN 3

2990 денари /годишно

 • 10 GB Диск простор
 • 600 GB мес. трансфер
 • Хост за 10 домени
 • Неограничено електронски адреси
 • FTP пристап
 • cPanel
 • Softaculous 365 скрипти
 • Бесплатен SSL сертификат

Пакет SPLUN 4

4990 денари /годишно

 • 20 GB Диск простор
 • 600 GB мес. трансфер
 • Хост за 20 домени
 • Неограничено електронски адреси
 • FTP пристап
 • cPanel
 • Softaculous 365 скрипти
 • Бесплатен SSL сертификат

Пакет SPLUN 5

9990 денари /годишно

 • 50 GB Диск простор
 • 1200 GB мес. трансфер
 • Хост за 50 домени
 • Неограничено електронски адреси
 • FTP пристап
 • cPanel
 • Softaculous 365 скрипти
 • Бесплатен SSL сертификат

Цените се изразени во денари со вкалкулиран 18% ДДВ.


НАЈДОБРИОТ ВЕБ ХОСТ СО НАЈДОБРАТА ПОДДРШКА

Брз, безбеден, сигурен хост кој расте со вашите и потребите на вашиот бизнис.Сервиси Вклучени во сите пакети


Наскоро

Наскоро


Наскоро

Наскоро


Наскоро

Наскоро


Наскоро

Наскоро


Наскоро

Наскоро


Наскоро

Наскоро
Техничка Спецификација


Наскоро

Наскоро


Наскоро

Наскоро


Е-пошта

Неограничено е-адреси

Наскоро

Наскоро


Наскоро

Наскоро


Наскоро

Наскоро

Наскоро

Наскоро


Наскоро

Наскоро


Наскоро

Наскоро