ул. Алберт Ајнштајн бр. 8 лок. 2
1000 Скопје
+389 (0)2 3225 167
+389 (0)76 361 654
info@server.com.mkWindows хостирање


Пакети за хостирање за сите потреби


Пакет SPWUN 1

1290 денари /годишно

 • 2 GB Диск простор
 • 300 GB мес. трансфер
 • Хост за 1 домен
 • Неограничено електронски адреси
 • FTP пристап
 • PLESK 12

Пакет SPWUN 2

2590 денари /годишно

 • 5 GB Диск простор
 • 300 GB мес. трансфер
 • Хост за 5 домени
 • Неограничено електронски адреси
 • FTP пристап
 • PLESK 12

Пакет SPWUN 3

3890 денари /годишно

 • 10 GB Диск простор
 • 600 GB мес. трансфер
 • Хост за 10 домени
 • Неограничено електронски адреси
 • FTP пристап
 • PLESK 12

Пакет SPWUN 4

6490 денари /годишно

 • 20 GB Диск простор
 • 600 GB мес. трансфер
 • Хост за 20 домени
 • Неограничено електронски адреси
 • FTP пристап
 • PLESK 12

Пакет SPWUN 5

12990 денари /годишно

 • 50 GB Диск простор
 • 1200 GB мес. трансфер
 • Хост за 50 домен
 • Неограничено електронски адреси
 • FTP пристап
 • PLESK 12


Цените се изразени во денари со вкалкулиран 18% ДДВ.


НАЈДОБРИОТ ВЕБ ХОСТ СО НАЈДОБРАТА ПОДДРШКА

Брз, безбеден, сигурен хост кој расте со вашите и потребите на вашиот бизнис.Сервиси Вклучени во сите пакети


Наскоро

Наскоро


Наскоро

Наскоро


Presence Builder

Presence Builder


Наскоро

Наскоро


Наскоро

Наскоро


Наскоро

Наскоро
Техничка Спецификација


Наскоро

Наскоро


Наскоро

Наскоро


Наскоро

Наскоро

Наскоро

Наскоро


Наскоро

Наскоро


Наскоро

Наскоро

ASP

ASP 7.5,
ASP.NET 3.5,
ASP.NET 4.6


Наскоро

Наскоро


Наскоро

Наскоро