ИТ поддршка
Решение за сите ИТ проблеми

Ниво 1 поддршка

00

месечно

 • Разрешување на проблеми со праќање и примање на е-пораки
 • Манипулација со ДНС записи
  Додавање, ажурирање и бришење на ДНС записи
 • Манипулација со PHP параметри
 • Миграција на хостинг
 • Манипулација со редирекции

Ниво 2 поддршка

1180

месечно

 • Менаџирање со е-сандачиња за е-пошта.
  Додавање на е-сандачиња
  Менување на поставки на е-сандачиња
  Бришење на е-сандачиња
 • Дневник (log)
  На барање на клентот обезбедуваме записи од дневник (logs)

Имате проблеми со вашата компаниска ИТ инфраструктура?

 А немате ангажирано ИТ лице или фирма за разрешување на истите? Погледнете ја следната понуда. Доколку нешто не е јасно, побарајте не ќе договориме состанок и акциски план за разрешување на проблемите во вашата компаниска ИТ инфраструктура.