Трансфер на домен

Нарачајте домен денеска!

Пребарајте дали саканиот домен е слободен за регистрација.

Трансфер на вашиот домен кај нас.
Три чекори за комплетирање на процедурата за трансфер на домен.

Го следиме трансферот на доменот се до комплетно завршување на процедурата.

Обезбедете ЕПП код

Доколку го немате епп кодот за вашиот домен, побарајте го од моменталниот регистрар.

Внесете го доменот за трансфер

Внесете го доменот кој сакате да го трансферирате кај нас.

Потврдете ја нарачката за трансфер

Доколку немате профил кај нас, системот ќе ве води при нарачката за трансфер на домен да отворите и ваш профил во нашиот систем.

Најчести прашања

Одговори на прашањата кои најчесто ни ги поставувате

Секој сопственик на домен во нашиот регистрар добива пристап до контролниот панел за .mk домени (https://domen.server.com.mk)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.