Управувате повеќе национални домени?
Дефинитивно заслужувате попуст.

НАЦИОНАЛНИ ДОМЕНИ

Број на домениТраењеРегистрацијаОбноваТрансфер + обнова
 
5-201 година730470460
21-501 година710450440
51-751 година690430420
76-1001 година670410400
100+1 година650390380

Цените за националните домени се изразени во денари без вкалкулиран 18% ДДВ, за временски период од 1 (една) година.
Секој .mk или .мкд домен располага со контролен панел за ажурирање на податоците (https://domen.server.com.mk)
На пример: Во било кое време можете инстант да промените именски опслужувачи, да додадете ip адреси за истите.

Посакуваната цена не е прикажана на табелата?

Контактирајте не. Да се обидеме заеднички да изнајдеме решение.