Управувате повеќе национални домени?
Дефинитивно заслужувате попуст.

НАЦИОНАЛНИ ДОМЕНИ

Број на домени Траење Регистрација Обнова Трансфер + обнова
 
5-20 1 година 730 470 460
21-50 1 година 710 450 440
51-75 1 година 690 430 420
76-100 1 година 670 410 400
101+ 1 година 650 390 380

Цените за националните домени се изразени во денари без вкалкулиран 18% ДДВ, за временски период од 1 (една) година.
Секој .mk или .мкд домен располага со контролен панел за ажурирање на податоците (https://domen.server.com.mk)
На пример: Во било кое време можете инстант да промените именски опслужувачи, да додадете ip адреси за истите.

Посакуваната цена не е прикажана на табелата?

Контактирајте не. Да се обидеме заеднички да изнајдеме решение.