ул. Алберт Ајнштајн бр. 8 лок. 2
1000 Скопје
+389 (0)2 3225 167
+389 (0)76 361 654
info@server.com.mk

Промена на именски опслужувачи

Сите нови регистранти во нашиот регистрар можат да прават инстант измена на именските опслужувачи.
Деталите за најава на порталот се добиваат на електронската адреса при активирање на услугата.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *