ул. Алберт Ајнштајн бр. 8 лок. 2
1000 Скопје
+389 (0)2 3225 167
+389 (0)76 361 654
info@server.com.mk

Лозинки

Доколку користите лозинка (password) за пристап до вашите податоци тогаш во ваш интерес е лозинката да не биде едноставна. Напротив треба да има одредена тежина т.е. комплексност. Доколку не ви текнува ниту една лозинка која би била од сложен карактер на располагање имате голем број на сајтови кои генерираат лозинки за вас.

На пример: https://strongpasswordgenerator.com/

Доколку се прашувате која должина треба да ја има лозинката т.е. колку карактери треба да содржи, нека биде 15 карактери.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *